Beweeginterventies


Nieuwe zoekopdracht

Beweeginterventies

De KNGF-standaarden Beweeginterventie geven informatie over bewegen in het algemeen en specifiek bij chronische aandoeningen. Ze informeren over de plaats van een beweegprogramma binnen de zorgketen en de rol van de fysiotherapeut. Door gebruik te maken van de KNGF-standaarden beweeginterventies is het mogelijk een beweegprogramma tegelijkertijd te baseren op de 'latest available evidence' en ook af te stemmen op de specifieke mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt. Meer informatie over de achtergrond van chronische aandoeningen, beweegnormen, de effecten van bewegen op gezondheid, modellen voor de verandering van beweeggedrag, de rol van de fysiotherapeut en ontwikkelingen in het gezondheidszorgbeleid leest u in de inleiding bij de KNGF-standaarden beweeginterventies.

 

Checklist

Het ontwikkelen van een beweegprogramma is onlosmakelijk verbonden met het verwerven en inzetten van bepaalde kennis, competenties en bekwaamheden. Om te kunnen controleren of uw beweegprogramma voldoet aan de 'latest available evidence', en u en uw collega's over de bijbehorende competenties beschikken en of uw praktijk(en) goed geoutilleerd is(/zijn), is er gewerkt aan een checklist beweegprogramma's. Voor de beweegprogramma's kwetsbare ouderen en chronische pijn zijn geen checklists beschikbaar. 

Klik hier om naar de checklist te gaan. 

 

Standaard beweeginterventies